Ulkoistaminen IT-alalla ja verkkomarkkinoinnissa

IT-alalla on ulkoistettuna palveluna saatavilla kaikensuuruisia palveluita, alkaen palvelinsalien ylläpidosta ja päättyen nettisivujen päivitykseen. Jos yrityksen ydinosaaminen ei pyöri verkkomarkkinoinnin ympärillä, on syytä miettiä, kannattaisiko ulkoistaminen.

Tarvittavan palvelun arviointi

Ennen kuin lähdetään etsimään sopivaa palveluntarjoajaa, on syytä määritellä projektin rajat, eli mitä ollaan tekemässä. Onko yrityksen nettisivusto suuruudeltaan sitä luokkaa, että se vaatii oman palvelimen tai virtuaalipalvelimen? Mitä dataa halutaan palvelimelle tallentaa, tuleeko verkkopalveluiden lisäksi myös tilaajakanta ja laskutus hoidettavaksi verkon kautta? Millaiset turvallisuus edellytykset palvelun tulee täyttää?

Jos yrityksen markkinointiosastolta löytyy IT-osaamista, voitaisiinko ajatella, että hankittaisiin palvelin yritykselle, vai onko silti parempi ulkoistaa laitteiston huoltoon ja päivityksiin liittyvät toimenpiteet alan ammattilaisille?

Kun laitteisto on ulkoistettu, voisiko nettisivut pystyttää talon oma työntekijä, vai tarvitaanko apua mainostoimistolta, graafiselta suunnittelijalta tai ammattikirjoittajalta? Tehdäänkö verkkomarkkinointia oman toimen ohessa, vai sisällytetäänkö se oman työntekijän toimenkuvaan ja halutaanko panostaa hänen osaamisensa kehittämiseen? Onko tarvittavaa osaamista, olisiko suutarin parempi pysyä lestissään?

Kun laitteisto ja sivusto on hankittu, pystyykö talon oma henkilöstö huolehtimaan sivuston ylläpitotoimista, vai halutaanko päivitystoimenpiteet jatkossakin ulkoistaa? Jos halutaan, kuka on päivittäjän yhteyshenkilö, kenellä on valtuudet tilata päivityksiä sivustoon?

Kun näihin kysymyksiin ja niistä herääviin lisäkysymyksiin on saatu vastaukset, voidaan lähteä pyytämään tarjouksia alihankkijoilta.

Valittavan yrityksen arviointi

Yrityksen ulkoistettua IT-toimintaa hoitamaan tarvitaan alihankkija, joka pystyy tarjoamaan tarvittavat palvelut. Mikäli teknologia on omasta takaa, yhteistyö mainostoimiston kanssa voi riittää kattamaan tarpeet. Jos joudutaan aloittamaan laitteiston hankinnasta, päädytään todennäköisesti useampiin yhteistyökumppaneihin.

Sopivan alihankkijan valinnassa on hyvä huomioida henkilökunnan aikaisemmat kokemukset, kuten myös alihankkijoiden suosittelijat. Jos tietoa luotettavista alihankkijoista on vaikea löytää, voi aina selvittää, kenen vastuulla on omaa silmää miellyttänyt verkkomarkkinointi. Usein alihankkijoilla on itsellään ehdotuksia sopivista yhteistyökumppaneista.

Tavoitteena on toimiva yhteistyö alihankkijan kanssa. Mikäli viestintä takkuaa jo neuvotteluvaiheessa, on todennäköistä, että alihankkijan käytöstä tulee jatkossa enemmän työllistävää vaikutusta, kuin mitä mahdollisesti tulisi toisen alan yrittäjän kanssa. Työllistävä vaikutus on rahaa, joten kannattaa valita yhteistyökumppaninsa hyvin tarkkaan.