Nettisivujen kehitystyö

Jos nettisivuston halutaan vetävän puoleensa asiakkaita, sen täytyy täyttää tietyt tekniset perusvaatimukset, jonka lisäksi sen tulee huolehtia asiakkaan pysymisestä sivustolla, aina siihen asti, että ostopäätös on saatu syntymään.

Tekniset perusolettamukset

Kun raha liikkuu verkossa, on olennaisen tärkeää, että kuluttaja tuntee olonsa turvalliseksi kauppiaan sivustolla. Jo ylipitkäksi venyvät odotusajat voivat osaltaan luoda mielikuvaa toimijasta, joka ei ole kiinnostunut asiakkaansa ostokokemuksesta. Kun kauppias ei välitä asiakkaastaan, on helppo päätellä, että myös turvallisuusasioihin panostetaan vain niin vähän kuin mahdollista. Jos kyseessä on tuote, joka on saatavilla myös turvallisemmilta sivustoilta, harva asiakas tahtoo lähettää luottokorttinsa numeron epäilyttävän oloiseen osoitteeseen.

Suurin osa palvelun nopeuteen liittyvistä tekijöistä lähtee valitun palveluntarjoajan laitteiston teknisistä mahdollisuuksista sekä palvelun soveltuvuudesta sivuston liikennemääriin. Myös sivukehityksen puolella on kuitenkin paljon tehtävissä.

Julkaisujärjestelmät

Silloin kun sivustolla on useita käyttäjiä tekemässä päivityksiä, valitaan yleensä käytettäväksi julkaisujärjestelmä. Sen avulla voidaan rajoittaa käyttäjien pääsyä sellaisiin elementteihin, joihin heidän ei haluta tekevän muutoksia. Julkaisujärjestelmän pääkäyttäjä määrittelee sivujen pohjat, valikot ja muut asetteluun liittyvät tekijät, käyttäjä tuottaa sisältöä joko pelkästään tekstinä tai mahdollisesti myös kuvien muodossa. Kuvien kokoa ja sijoittelua voidaan säädellä käytetystä pohjasta käsin.

Kun halutaan luoda toimiva nettisivusto julkaisujärjestelmän pohjalle, ensimmäinen huomioitava tekijä on julkaisujärjestelmän pitäminen ajan tasalla. Julkaisujärjestelmät ovat hakkerien lempiriistaa ja vanhentunut sivusto turmeltuu erittäin nopeasti. Usein julkaisujärjestelmän ylläpito on palveluntarjoajan vastuulla, jolloin päivitykset tulevat heidän kauttaan. Tällöin asiakkaan vastuulle jää tarkistaa, että hänen sivustollaan käyttämänsä sivupohjat, lisäosat ja sovellukset toimivat myös uudessa järjestelmäversiossa.

Sivuston testaus

Riippumatta siitä, onko sivusto rakennettu julkaisujärjestelmän pohjalle vai ei, kaikki sivustot on syytä testata useilla eri käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. Se, mikä toimii pöytäkoneen selaimella, ei välttämättä näytä ollenkaan samalta älypuhelimessa. Kattavan testausmenettelyn luomiseksi olisi hyvä selvittää, millä selaimilla ja laitteilla sivuston käyttäjät netissä liikkuvat. Ensisijainen painoarvo tulee antaa ohjelmistoille, joiden kautta tuottoa saadaan eniten. Muiden painoarvo voidaan määritellä sen kautta, miten paljon niistä saadaan tuloja sisälle. Jos selaimen tai sovelluksen testaus maksaa enemmän kuin mitä sen kautta saadaan lisää tuottoa, on syytä miettiä, halutaanko palvelu todellakin ulottaa kyseiseen selaimeen tai sovellukseen asti.