Uusia nettimahdollisuuksia luomassa

Verkkosivujen kehityksessä on entistä tärkeämpää huomioida myös käyttäjäkunnan laajuus ja mahdollisuudet profiloida potentiaalisia asiakkaita. Kun markkinointiviestintää tehdään netissä, sopimaton sisältö on kaksiteräinen miekka. Aivan kaikkea ei voi sanoa, eikä kaikkea kerättyä tietoa kannata levitellä.

Ammattilaisen vastuu

Siinä, missä harrastuspohjalta nettikanavaa pyörittävä yksittäinen ihminen voi sanoa ja tehdä kanavallaan lähes mitä tahansa, ammatikseen sivuja tekevä kirjoittaja tai koodari edustaa koko tilaajayritystä. Jos sisällöntuottajan ja tilaajan arvot eivät käy yksiin, on ammattilaisen tehtävä arvioida, voiko hän vastaanottaa toimeksiannon. Kun toimeksianto on vastaanotettu, täytyy silti pitäytyä normaalien moraalikäsitysten sisällä.

Vaikka markkinoitava tuote olisi aikuisille tarkoitettu, tai sivuston käyttäjäkuntaa olisi teknisesti rajoitettu vain aikuisväestöön, tietynlainen viestintä luo kuvaa tietynlaisesta yrityksestä. Ylilyönnit voivat vetää puoleensa yleisöä, mutta maksavat asiakkaat saatetaan menettää. Läheskään kaikki eivät halua tehdä kauppoja yrityksen kanssa, jos sen sivusto sisältää esimerkiksi rasismia, naisten oikeuksien kyseenalaistamista tai uskonnollisen tai poliittisen vakaumuksen pakkosyöttöä. Jos sivustolle eksyvä käyttäjä on lisäksi alaikäinen, tällaisen sisällön tarjoaminen on vähintään huonoa markkinointia, pahimmillaan peruste syytteen nostamiseen.

Evästeiden käyttö

Evästeiden eli cookien avulla voidaan kerätä huomattavia määriä tietoja sivuston käyttäjien liikkeistä sivustolla sekä mieltymyksen kohteista. Näitä tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää mainostettaessa kyseiselle käyttäjälle sopivia uusia tuotteita, joiden katsotaan sopivan hänen profiiliinsa.

Parhaimmillaan vuorovaikutus toimii hyvin. Käyttäjä löytää verkkokauppaan palatessaan itselleen sopivia tuotteita ja tilaa tarpeellisiksi kokemansa. Käyttäjä saa miellyttävän ostoskokemuksen ja kauppias saa kirjata myynnin. On kuitenkin mahdollista analysoida käyttäjän ostoslistaa liian pitkälle. Esimerkiksi ystävän lapselle syntymäpäivälahjan ostanut käyttäjä ei välttämättä ilahdu, jos hänelle tarjotaan lisää lasten tuotteita, kun ne tarvikkeet joita hän itselleen haluaisi ostaa löytyisivät muilta osastoilta. Kertaostoksen perusteella ei voi eikä tule profiloida käyttäjää, tai riskinä on käyttäjän menetys. Jos ei käyttäjän ostokäytöksestä ole suurempaa datamäärää saatavilla, on varminta vetää vain ne johtopäätökset, joiden varaan voi laskea varmasti.

Käyttäjien liikkeitä netissä ja varsinkin nettikaupoissa seurataan alati kehittyvien tekniikoiden avulla. Menestyvä verkkosivujen kehittäjä pitää tilannetta tarkasti silmällä ja lisää vaadittavat uudet menetelmät työkalupakkiinsa heti, kun se on mahdollista.