Webhotellin valinta

Webhotellien tarjoamat palvelut vaihtelevat suuresti, mutta yrityksen tarkoitukseen sopivan löytää parhaiten, kun on määritellyt huolellisesti käyttötarkoituksen ja tarpeet. Alamitoitetussa webhotellissa seinät tulevat jatkuvasti vastaan ja sen ylläpito on hankalaa. Liikaa resursseja ostamalla puolestaan saa maksaa turhasta.

Levytila

Tarvittavan levytilan määrä riippuu pitkälti kahdesta asiasta:

  • kuinka raskaalla sovelluksella sivustoa pyöritetään
  • kuinka paljon resursseja vievää materiaalia ollaan tallentamassa.

Tarjolla olevat sisällönhallintaohjelmat vaativat keskiverrosti pyöriäkseen tietokannan ja sen käyttöön tarkoitetun hallintaohjelman. Webhotellia hankittaessa nämä edellytykset täyttävä vaihtoehto normaalisti sisältää automaattisesti tarpeeksi levytilaa sisällönhallintaohjelmaa varten.

Eniten resursseja levytilan suhteen syövät erilaiset erikoistiedostot, kuten raw-formaatissa olevat valokuvat tai ladattavaksi tarkoitetut pdf:t. Tavalliselle nettisivulle tulevat kuvat ovat kooltaan kohtuullisen pieniä, verrattuina käytettävissä olevaan levytilaan. Webhotellia hankittaessa tulee tiedostaa mahdollinen tarve poikkeavan suurille tallennustilamäärille.

Nykyisissä webhotelleissa on tallennustilaa runsaasti, mutta kannattaa toki pitää mielessä myös se, että tiedostokoot ovat vuosien varrella kasvaneet jatkuvasti. Jos palvelun tarjoama tallennustila tuntuu jo lähtökohtaisesti niukalta, se todennäköisesti sitä myös on. Palvelun vaihto suurempaan hotelliin on edessä pian.

Sähköpostipalvelut

Webhotellista riippuen, tarjolla voi olla sähköpostiosoitteita yhdestä aina rajattomaan määrään. Ennen palvelun valintaa tulee selvittää, tarvitaanko yrityksen käyttöön vain yhteisiä osoitteita (myynti, huolto, asiakaspalvelu), vai halutaanko jokaiselle käyttäjälle oma osoite. Jos jokainen yrityksen työntekijä tarvitsee oman osoitteen, valittavan palvelun on tarjottava riittävät mahdollisuudet tämän toteuttamiseen. Viiden ihmisen yrityksessä riittävä määrä on silloin viisi postilaatikkoa ja yrityksen kasvaessa, määrää voi suurentaa hankkimalla kattavamman paketin.

Muut palvelut

Ennen webhotellin hankintaa on syytä tutustua myös valittavan julkaisujärjestelmän vaatimuksiin. Jos esimerkiksi käytössä on tietokanta, löytyykö palvelusta rajapintaa sen käyttämiseen, vai onko sen asentaminen jätetty asiakkaan tehtäväksi? Onko sähköpostien ja käyttäjätilien hallintaan työkaluja, kuten esimerkiksi cPanel? Löytyykö webmail palvelun puolesta, vai joutuuko sen pystyttämään itse?

Varsinkin silloin, kun liikutetaan asiakkaan rahoja ja luottokortin tietoja, on syytä tarkistaa palveluntarjoajan panostus turvallisuuteen. Asiakas, joka joutuu hakemaan rahansa takaisin luottokorttiyhtiöltä jouduttuaan hakkeroinnin kohteeksi, ei palaa. Turvallisuuden on lähdettävä jo palvelimen tasolta, ja siitä on oltava myös näyttöä.