Webhotellit

Oman palvelimen ylläpito ei ole taloudellisesti järkevää eikä monesti myöskään muiden resurssien kannalta toteutettavissa silloin, kun sivustoa tarvitseva yritys on kokoluokaltaan pieni tai keskisuuri. Webhotelleja tarjoavat yritykset ovat erinomainen tapa ulkoistaa nettisivuja varten tarvittavat IT-palvelut ulkopuolisille ammattilaisille.

Palveluntarjoajien skaala

Palveluntarjoajaksi voi periaatteessa ryhtyä jo yhden tietokoneen avulla. Yleisesti ottaen palveluntarjoajilla on kuitenkin useampia palvelimia käytössään, sekä fyysisiä laitteistoja (mahdollisesti palvelinsaleissa), että virtuaalipalvelimia. Olennaista olisi, että palveluntarjoajalla on mahdollisuus varmuuskopiointiin, joko niin, että jokaista pyörivää konetta kohden on varakone, tai niin, että yksi varakone toimii useamman käytössä olevan koneen varmuuskopiona. Menetetty data tarkoittaa menetettyjä tuloja, pahimmassa tapauksessa jopa menoja.

Valintaperusteet

Valittaessa palveluntarjoajaa, on syytä tiedostaa oman sivustonsa tarpeet. Näitä ovat mm.

  • odotettavissa oleva kävijämäärä
  • sovelluspohja, jolle sivustoa ollaan pystyttämässä
  • kuinka paljon tukea yrityksen oma IT-henkilöstö tarvitsee sivuston ylläpitotoimiin

Kävijämäärärajoitukset nousevat kriittisiksi esimerkiksi silloin, kun yritys järjestää suurehkon tapahtuman. Normaalit kävijämäärät saattavat nousta sadoilla prosenteilla, kun tiedossa on esimerkiksi ystävämyynti tai muu vastaava markkinointitapahtuma. Jos palvelin ilmoittaa, että kuukausipohjainen kävijämäärä on ylitetty, asiakkaat jäävät vaille tarvitsemaansa tietoa. Useilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus nostaa tarvittavaa kaistanleveyttä nopeastikin, mutta asiakkaiden kannalta olisi parempi hankkia jo alun perin riittävät tiedonsiirtomäärät ja -nopeus. Toisaalta on turha budjetoida huomattavia summia sivuston liikenteenhallintaan, jos liikenne on tasaista ja vähäistä.

Valittava sovelluspohja vaatii omalta osaltaan tiettyjä ominaisuuksia webhotellilta. Jos ollaan esimerkiksi pystyttämässä sivustoa Joomla!-julkaisunhallintajärjestelmälle, palveluntarjoajan valikoimasta tulee löytyä mm. MySQL ja PHP. Staattisen HTML-sivuston voi pystyttää mille tahansa palvelimelle, jossa on riittävästi levytilaa sivuston materiaalien säilytykseen. Käytännössä staattinen HTML yksinomaisena sivuston pohjana alkaa olla melko harvinainen, sillä sen päivitykseen tarvitaan teknistä osaamista.

Teknisen tuen tarve puolestaan määritellään sen mukaan, miten paljon ja kuinka osaavaa IT-henkilöstöä firmalla on omasta takaa. Jos osaaminen on rajoitettua ja sivuston käyttäjä tarvitsee teknistä tukea normaaleihin päivitystoimintoihin, on syytä valita palveluntarjoaja, jonka teknisellä tuella on tarpeeseen sopivat aukioloajat ja joka vastaa nopeasti. Mikäli talossa on omasta takaa vahvaa osaamista, tuen osuus valintaprosessissa jää pienemmäksi.